2 Locations

Sham Shui Po

活動

苹果宿舍為客人定期舉辦不同類型活動,包括雪糕之夜,中秋花燈會,聖誕曲奇工作坊同好多其他令人興奮嘅活動。無論係第一次嚟香港,定只係想結識鄰居,我哋嘅團隊都可以協助客人舉辦自己嘅活動。

Early X'mas
with Apple Dorm

Sham Shui Po

Sai Ying Pun

Tel_(852) 3462 3333

Email: info@appledorm.com

  • Instagram
  • Facebook Social Icon

2020 by APPLE DORM. All rights reserved.